Pre bližšie informácie o aktuálnych kurzoch kontaktujte zodpovednú osobu.

Ing. Marek Dermek, PhD.
E-mail: dermek.marek@pzvar.sk
Tel.č: +421 2 68262 204

V prípade technických problémov kontaktujte administrátora výučbového portálu

doc. Ing. Peter Fodrek,PhD.
E-mail: fodrek.p@pzvar.sk
Tel.č: +421 2 68262 168
späť na stránku www.pzvar.sk